Warunkiem odbycia skoku na gumowej linie, jest zapoznanie się z poniższym regulaminem, pisemne potwierdzenie jego znajomości i akceptacja zawartych w nim postanowień. Akceptacja regulaminu zobowiązuje do jego przestrzegania

  1. Zabrania się wykonywania skoków osobom, które cierpią na dolegliwości układu krążenia, choroby serca, z dysfunkcjami lub urazami narządu wzroku, lub po jego operacji, chorym na epilepsje, kobietom ciężarnym oraz osobom ze schorzeniami kręgosłupa lub po urazach kręgosłupa, złamaniach kończyn dolnych, miednicy lub innych ciężkich urazach.
  2. Duże żylaki kończyn dolnych, niedowłady, osteoporoza, dyskopatia, astma, napady paniki, ciężkie choroby neurologiczne, przewlekłe dolegliwości ucha z zaburzeniami równowagi to schorzenia będące przeciwskazaniem do skoku na bungee. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do stanu swojego zdrowia, przed skokiem skonsultuj się z odpowiednim specjalistą.
  3. Osoba wykonująca skok jest zobowiązana poinformować obsługę przed skokiem o wszystkich wyżej wymienionych schorzeniach i urazach, a także o tych, które budzą wątpliwość skaczącego.
  4. Zabrania się wykonywania skoków osobom, które znajdują się pod wpływem środków odurzających lub alkoholu.
  5. Uczestnik skoku jest zobowiązany do pozostawienia na dole wszystkich przedmiotów, mogących wypaść mu podczas skoku, np. portfel, telefon komórkowy, zapalniczka, klucze oraz innych, znajdujących się w kieszeniach. To samo tyczy się biżuterii. Skoczyć można wyłącznie w butach poniżej kostki, obuwie ponad kostkę należy ściągnąć przed skokiem.
  6. Zabrania się chwytania gumowej liny na której odbywa się skok, w czasie jego trwania.
  7. Organizator skoków nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku niestosowania się do regulaminu skoków, poleceń instruktora, oświadczenia nieprawdy lub zatajeniu istotnych faktów.
  8. W przypadku uczestników niepełnoletnich, powyżej 16 roku życia, skok może odbyć się za okazaniem pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
  9. W przypadku uczestników poniżej 16 roku życia, skok może się odbyć tylko w obecności rodzica i za jego pisemną zgodą na miejscu skoku – minimalna waga to 40kg.
  10. W sytuacji, gdy uczestnik nie dostosowywuje się do powyższego regulaminu, organizator ma prawo do odmowy dopuszczenia do wykonania skoku, a gdy do skoku dojdzie, organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie poniósł uczestnik.

Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do skoku bez podania przyczyny