Polityka prywatności


I. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów w związku z rejestracją i korzystaniem z
  Serwisu www.skokibungee.pl – zwanego dalej „Serwisem” – są przetwarzane przez przedsiębiorcę działającego pod firmą Bungee Kraków sp. z o.o., NIP: 675-176-09-73 świadczącego
  usługi w Krakowie, przy al. Pokoju 16, 31-564, Kraków, który jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.
  U. 2016r., poz. 922 z późn. zm.).
 2. Dane osobowe powierzane przez Klientów, w szczególności imię, nazwisko, adres,
  adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są:
  1) w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i
  prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych
  zamówień;
  2) w celu rozpatrywania składanych reklamacji;
  3) jeżeli Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie od Sklepu informacji marketingowych, w
  tym przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych,
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie
  danych osobowych może uniemożliwić realizacje złożonych zamówień.
 4. Powierzając swoje dane osobowe Klient ma prawo wglądu do nich, prawo żądania ich
  aktualizacji, zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo żądania ich usunięcia.
  II. Zasady bezpieczeństwa
 5. Serwis zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom
  technicznym oraz organizacyjnym, których celem jest uniemożliwienie bezprawnego przetwarzania danych oraz ich przypadkowego utracenia, zniszczenia oraz uszkodzenia. Serwis
  dokłada należytej staranności, aby informacje zawierające dane osobowe były:
  1) poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
  2) uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z
  tymi celami,
  3) proporcjonalne, dokładne i aktualne,
  4) nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
  5) przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym
  zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
  6) bezpiecznie przechowywane i nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.
 6. Klient dla swojego bezpieczeństwa, powinien:
  1) wylogowywać się z Serwisu po zakończeniu każdej sesji. Wylogowanie ze strony internetowej nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”;
  2) zachować login i hasło do konta w tajemnicy, w tym w szczególności nieprzekazywać
  danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;
  3) korzystać z programów antywirusowych oraz regularnie skanować dysk w poszukiwaniu wirusów;
  4) korzystać z Serwisu wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów lub innych
  urządzeń, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które są podawane przez Klienta;
  5) w przypadku korzystania z Serwisu za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, dbać, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Z zapamiętanych danych może skorzystać następna osoba, która będzie
  korzystała z tego komputera.
  III. Informacje techniczne
 7. Podczas korzystania przez Klienta z Serwisu na urządzeniu końcowym (komputerze,
  smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu, tzw. pliki cookie. Dzięki
  zapisaniu tych plików na urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania,
  dzięki czemu Klient nie musi np. każdorazowo wpisywać loginu i hasła. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych przez Serwis, co umożliwia jego rozwój
  zgodnie z oczekiwaniami naszych Klientów.
 8. Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Klienta, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzeń
  Klienta i nie zmieniają ich ustawień ani ustawień zainstalowanego na nich oprogramowania.
  Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
 9. W trakcie korzystania z Serwisu wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookie: sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu
  Klienta do czasu wylogowania z Serwisu, jego opuszczenia lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach tych
  plików lub do momentu ich usunięcia przez Klienta.
 10. Serwisu www.skokibungee.pl wykorzystuje następujące pliki cookie:
  1) pliki niezbędne do działania Serwisu – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Serwisu, logowanie, nawigowanie. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta korzystanie z
  Serwisu jest niemożliwe;
  2) pliki zapewniające bezpieczeństwo działań dokonywanych w ramach Serwisu. Brak
  tych plików uniemożliwi bezpieczne działanie;
  3) pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez Serwis informacji statystycznych na
  temat sposobu korzystania z Serwisu;
  4) pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji Klienta.
  Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu m. in. nie będzie konieczności każdorazowego wpisywania loginu i hasła;
  5) pliki reklamowe – pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te
  mogą być wykorzystywane przez Serwis lub współpracujących z nim reklamodawców
  oraz partnerów, dzięki czemu może zostać wyświetlona reklama dostosowana do zainteresowań Klienta, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe itp.
  6) pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in.
  Facebook, Google+, Pinterest), z których korzysta Klient Serwisem.
 11. Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. W przypadku braku zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu Klienta, należy
  odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na
  niezapisywaniu plików cookie na urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu o zapisaniu danego pliku na urządzeniu. Można również za każdym razem po zakończeniu korzystania z Serwisu usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i
  sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą
  utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 12. Ustawienia przeglądarki urządzenia Klienta pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyraża on zgodę, aby pliki te zapisywane były na jego urządzeniu.
 13. Dane osobowe Klienta są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano
  środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z
  wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące
  ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia
  nadane przez administratora danych.
  IV. Postanowienia końcowe
  W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Klienci zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej Serwisu www.skokibungee.pl